default_mobilelogo

Dane kontaktowe

Katedra Gospodarki Odpadami

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Politechnika Koszalińska

ul. Śniadeckich 2

75-453 Koszalin

tel. +48 94 34 78 571

Zespół Badawczo-Dydaktyczny Biologii Środowiskowej

tel. +48 94 34 78 559